fbpx

EduPoint vám prináša pravidelné jednodňové workshopy a prednášky na aktuálne témy z oblasti vzdelávania, výchovy a školstva. Nachádza sa na ulici P. O. Hviezdoslava 28 vo Zvolene.

 

EduPoint Zvolent realizuje Komenského inštitút (Živica) a Generácia 3.0 (Nadácia Pontis).

 

Najbližšie akcie

 

19. marec: Ako učiť efektívne

Viaceré zdroje tvrdia, že rozdelenie ľudí podľa štýlov učenia sa na vizuálnych auditívnych a kinestetických je vedecky nepodložený mýtus. Môže nejaký iný koncept štýlov učenia sa fungovať v praxi? A môže byť takéto škatuľkovanie na niečo dobré?

O svojich dlhoročných skúsenostiach z neformálneho vzdelávania a ako ho efektívne nastavovať práve z hľadiska štýlov učenia nám príde porozprávať Tomáš Pešek.

Dozviete sa:
– kedy je vzdelávanie efektívne
– aké sú základné štýly učenia sa
– čo to v praxi znamená, že sa ľudia učia rôzne a ako na to máme reagovať už v príprave
– v čom je škatuľkovanie nebezpečné, no kde naopak je v tomto kontexte uvažovať výhodou.

Sľúbiť môžeme zaujímavé aktivity, reflexiu, teoretický rámec aj prenos do praxe.

KEDY?
19. marca 2019, 10.00 – 16.00

KDE?
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen

LEKTOR:
Tomáš Pešek

Takmer dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a tým, čo s nimi pracujú. Rád veci vymýšľa, skúša priamo s mladými ľuďmi a čo funguje posúva ďalej. Rozumie si so zážitkovým vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a profesionálne sa venuje aj koučingu.

Zaujíma ho, čím žije mladá generácia, ale aj aké sú nové a inovatívne prístupy v rozvoji mladých. Verí, že mladí dokážu viac, než si sami myslia a stačí ich v tom trochu podporiť.

Spolupracuje s viacerými organizáciami a firmami (YouthWatch, Plusko, ICF, Prázdninová škola Lipnice, VIAC, Microsoft, DM) a lektoruje v rôznych programoch (napríklad Sokratov Inštitút či Butterfly Effect). Viac na stránke www.improve-se.sk

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. NUTNÁ REGISTRÁCIA vyplnením formulára: https://goo.gl/forms/kNFxa2WBp7RsKs4i1.
Vhodné pre učiteľov, študentov pedagogiky, zástupcov MVO.

Facebooková udalosť: https://www.facebook.com/events/331714184341268/

 

22. máj: Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?

Ak dieťa nezvláda učivo, nereaguje na naše vysvetľovanie, veľmi rýchlo zvykneme usúdiť, že dieťaťu asi chýba mentálna kapacita na pochopenie. Nemá dosť vysoké IQ, aby rozumelo.

Ak sa správa nevhodne, rýchlo usúdime, že je nevychované, rozmaznané a rodičia sa málo snažia. Keby pritvrdili, tak by išlo aj učenie aj správanie.

Veci ale môžu byť aj inak. Pred vynesením záverečného úsudku, je dobré položiť si otázku, ako funguje telo dieťaťa. Má dostatočne zrelé fyzické predpoklady na prácu v škole? Vnímanie nie je samozrejmosť.

Skúsme si najprv položiť elementárne otázky: ako to dieťa vidí, ako počuje, ako vníma svoje telo a nakoľko ho dokáže ovládať? Ako presne je jeho telo schopné vykonať zámer mysle? Ak tieto predpoklady našej existencie vo svete a nutne aj učenia samotného, zlyhávajú, tak bude dieťa zlyhávať aj vo výkone. Dobré prepojenie medzi telom a mozgom, tvorí základ pre nadstavbové procesy učenia. Deti neuromotoricky nezrelé majú často horší prospech, problémové správanie a súbežne niektorú z diagnóz porúch učenia, pozornosti alebo vývinu reči.

Kde zlyháva náš systém v statostlivosti o tieto deti? Pridáme aj pár myšlienok o sekundárnej neurotizácii, spolupráci so špeciálnym pedagógom a typy na aktivity stimulujúce dozrievanie centrálnej nervovej sústavy a aké intervencie máme k dispozícii.

KEDY?
22. mája 2019, 9.00 – 15.00

KDE?
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen

LEKTOR:
MGR. ET MGR. VIERA LUTHEROVÁ
Psychologička a bývalá učiteľka, má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje súkromnú psychologickú poradňu BALANS v Kremnici.

Je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre INPP metódu na Slovensku. Pracuje aj s metódami sluchovej stimulácie JIAS a Bilaterálnej integrácie. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovými poruchami a psychickými ťažkosťami.

Prednáša, lektoruje programy pre pomáhajúce profesie a pravidelne publikuje v časopisoch Dobrá škola a Dieťa. Je členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie.

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. NUTNÁ REGISTRÁCIA vyplnením registračného formulára: https://goo.gl/forms/jJmFArr24mnA5vR62.

Vhodné pre učiteľov, študentov pedagogiky.